People

Mensen zeggen snel dat je gek bent als ze de waarheid over iets of iemand niet aankunnen. In dit geval de waarheid over Michael Jackson en ik, Mocienne Elizabeth. Mensen aanbidden artiesten alsof het Goden zijn en als het grote sterren worden, laat men ze vallen. De geschiedenis van artiesten heeft ons bewezen dat sterrendom een illusie is die ons meesleept en ons het gevoel geeft boven onszelf uit te kunnen stijgen.

Mensen hebben hun oordeel klaar over hoe ik mijn leven lijdt, over mijn verleden en over wat ik als de waarheid zie. Ze noemen me geestesziek en een leugenaar, omdat het over de illusionist Michael Jackson gaat, de King of Pop. Mensen praten over me alsof ze alles over me weten.

Ik leef ook gewoon mijn leven, ik wil onderdeel zijn van de illusie van het leven van Michael Jackson, de artiest die ze de King of Pop hebben gemaakt. Daarom moet ik voor de rest van mijn leven op het internet staan als de gekke vrouw.

Ik heb nooit gevraagd om het oordeel van mensen die ik niet ken. Of gezegd dat mensen het eens moeten zijn met wat ik geloof. Ik leef in een wereld waarin het internet iemands leven kan verwoesten. Mensen die je niet kennen, zoals mensen die in de media werken en fans van Michael Jackson, kunnen van alles over je schrijven. Wat als ik het fout heb en er door middel van een DNA test wordt bewezen dat Michael Jackson niet mijn vader is?

Het lijkt of er geen respect of begrip is dat hij een deel van mijn leven geweest kan zijn omdat hij de illusionist Michael Jackson en de King of Pop is. Wat weten anderen daar nou van? Is er bewijs dat het niet zo is? Het is gemakkelijk om iemand die je niet kent zwart te maken. Het gaat immers om Michael Jackson.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.