Neverland

Michael Jackson vertelde de wereld dat hij net zo was als Peter Pan. Hij voelde zich nog steeds één met zijn innerlijke kind. Wanneer Michael Jackson het over Peter Pan had, had hij het over het vinden van het kind in jezelf. Peter Pan is een goed symbool dat ons eraan herinnert dat we niet moeten opgroeien zoals Kapitein Haak – een bitter, gemeen mens dat niet meer weet hoe het is om kind te zijn en plezier te hebben en kinderen zelfs op zijn schip liet werken.

Er zijn zoveel mensen die oud worden en vergeten wie ze eens waren (kinderen van Neverland) en hoe ze zich gelukkig kunnen voelen in het leven. Als ze zich dat zouden herinneren dan zou er geen pijn en honger meer zijn in deze wereld. Samen zouden ze één familie vormen zoals Peter Pan en de jongens, die een avontuur maken van hun leven in Neverland.

Daarom zei Michael Jackson dat hij Peter Pan was. Hij maakte een avontuur van zijn leven. Zijn hart was vol van liefde, net als Peter Pan. Michael Jackson viel door de hand van een piraat omdat hij het hart had van een kind en dol was op kinderen. We weten echter dat hij is gestorven als Peter Pan en terug gegaan is naar Neverland. Mensen begrijpen niet dat Neverland het land van God is, waar je heen gaat als je gestorven bent. Ik ben er nooit blij over geweest dat Michael Jackson het huis in Santa Barbara die naam heeft gegeven.

Het verhaal van Peter Pan gaat over een jongen die stierf, waarna zijn ziel verder leefde in Neverland waar hij nooit wil opgroeien om een piraat te worden. De piraat staat symbool voor de wereld waar we nu in leven. Peter Pan is een duister verhaal over het leven en de dood. De betekenis erachter is altijd hetzelfde hoe vaak het ook wordt verteld: liefde. Ik heb genoeg liefde mogen krijgen voor de rest van mijn leven.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.