Interests

Omdat ik in de zorg werk heb ik grote interesse in veel organisaties. Ik lees elke dag erover wat er gebeurt in de wereld. Mijn interesse in de wereld begon toen ik negen jaar oud was, ik zag toen humanity right Gandi in de nieuwsbladen. Als een klein kind was ik onder de indruk van deze man, het heeft mijn leven veranderd. In de donkerste tijd van mijn leven leerde deze man mij om controle te nemen over de mens van wie ik ben vanbinnen. Gandi geloofde in de goedheid van de mens en leerde me te zien, zodat ik deze mensen kon respecteren, mensen zoals Nelson Mandela, de Kennedy’s en Martin Luther King, en mensen die hun leven opdragen aan humitarian rights, zoals deze geweldige mevrouw Els Borst, waarmee ik het genoegen had te ontmoeten en ik heb groot respect voor haar euthanasiewet in Nederland.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.