Family

Toen Michael Jackson nog leefde, kreeg ik anonieme telefoontjes waarin werd gedreigd dat mijn zoon Joshua ontvoerd zou worden. In 2003 moest ik hem daarom naar zijn vader brengen.

Op het moment dat ik het gevoel had dat de situatie voldoende was gekalmeerd, wilde mijn ex-man helaas niet dat mijn zoon bij mij terugkeerde. Dit gaf aanleiding tot een langdurige rechtzaak, waarin mijn ex mij als gestoord probeerde af te schilderen door zijn kennis over het verhaal dat Michael Jackson mijn vader is te misbruiken. Dit leidde tot een psychiatrisch onderzoek dat liet zien dat er niets mis was met mijn geestelijke gesteldheid, maar waar wel uit naar voren kwam dat ik ernstig getraumatiseerd was. Het hof bepaalde dat Joshua naar mij moest terugkeren. Door veel vertraging en uitstel sleepte deze zaak zich echter zo’n vier jaar voort! Hierna besloot een nieuwe rechter dat Joshua al zo lang bij zijn vader had gewoond dat hij daar beter kon blijven. De hel waar mijn ex-man Charat Graafland mijn kind en mij doorheen heeft laten gaan omdat hij iets wist van de situatie tussen mij en Michael Jackson, heeft ervoor gezorgd dat er veel tijd die ik met mijn zoon door had kunnen brengen verloren is gegaan.

Ik heb op mijn plaats geleerd dat de Nederlandse rechtbank zich niet interesseert voor het gezinsleven en Artikel 8 van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik wil hierin het verschil maken omdat het Nederlandse Hof onderdeel is van het Europees Hof, die wat mij betreft hebben bewezen dat zij helemaal niets om mensen geven, ze geven enkel om zichzelf. Er is geen gerechtigheid in deze wereld.

Michael Jackson heeft me altijd steun geboden met betrekking tot mijn zoon. Nu hij er niet meer is, is dit extra pijnlijk. De laatste jaren van zijn leven was hij in Amsterdam, vlakbij Joshua. Het maakt me erg blij om te weten dat hij van hem hield. Hij was een man die, zoals we allemaal weten, zelf alles behalve een goede jeugd heeft gehad. Michael Jackson was een goede, goede man. De familie Jackson kan liegen zoveel ze wil. De mensen die van hem houden, weten wie hem vermoord heeft.

Ik zal alle pijn los moeten laten en alleen de goede herinneringen moeten bewaren. Hij is weg, en hij was voor ons werkelijk een Godsgeschenk. Ik heb medelijden met Michael Jackson voor het slechte leven dat hij had. R.I.P., ik zal altijd van je houden. Bedankt voor wat je me over het leven hebt geleerd.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.