Mocienne Petit Jackson Bespreekt Nieuwe Boektrilogie Over Het Zijn Van De Dochter Van Michael Jackson

In tegenstelling tot de implicaties die zijn getrokken door leden van de internationale pers, heeft de L.A. County Superior Court de zaak van Mocienne Petit Jackson in 2010 niet afgewezen op grond van de geldigheid van de zaak. In plaats daarvan is mevrouw Jackson’s claim met behulp van DNA-bewijs van de overleden Michael Jackson niet ingewilligd vanwege het feit dat de staat Californië niet bevoegd is om DNA-tests uit te voeren op overledenen. Als gevolg hiervan is de zaak voor onbepaalde tijd opengebleven.

Het Hof heeft niet beoordeeld dat dit onmogelijk is dat Michael Jackson de vader is van Mocienne Petit Jackson – alleen dat het onmogelijk is om dit met juridische middelen vast te stellen.

Mevrouw Jackson heeft in juli 2010 documenten bij de erfrechtbank ingediend om het feit te valideren dat de overleden popster Michael Jackson inderdaad haar vader is, en daarom een erfenis claimt.

Ze beweert dat de verhalen die eind 2010 in het licht van de zaak zijn gepubliceerd een schadelijk effect hebben gehad op haar reputatie en haar bedrijfsvoering, en ze is van mening dat een zekere mate van verantwoordelijkheid moet worden genomen voor de nadelige gevolgen op de reputatie van een persoon, veroorzaakt door het staan in de spotlights van de media. Mevrouw Jackson wijst ook op dat de rol van social media op een vergelijkbare manier loopt en beweert dat dit is gebruikt als manier om haar verbaal lastig te vallen in verband met de rechtszaak, en om meer misinformatie te verspreiden.

Mevrouw Jackson is van mening dat dergelijke verkeerde informatie het publiek slecht heeft geïnformeerd over haar relatie met Michael Jackson, en over haar motieven om de zaak voor de rechter te brengen. Haar autobiografische serie, Thriller, documenteert haar level en geeft haar oordeel over de stand van zaken.

Volgens deze beoordeeling is de meeste berichtgeving van de pers misleidend. Bijvoorbeeld, voor de dood van haar vader in juni 2009, heeft Michael Jackson acht maanden in het Amstel Hotel in Amsterdam gewoond om dichterbij zijn toen negen-jarige kleinzoon te zijn. Verder zou de moeder Barbara Ross-Lee, zus van de muzikant Diana Ross, hebben gelogen dat ze Michael Jackson ooit heeft ontmoet tijdens een interview in het Nederlandse televisieprogramma RTL Boulevard. Mevrouw Jackson is daarom van mening – omdat deze twee factoren niet zijn opgenomen door de pers – dat de media het verhaal op een onevenwichtige manier hebben behandeld.

Bovendien gelooft mevrouw Jackson dat cruciale inzichten over het verhaal voor het publiek worden verborgen vanwege het feit dat haar tante Diana Ross heeft geweigerd om de pers commentaar te geven over Michael Jackson sinds zijn dood.

Naar aanleiding hiervan werd mevrouw Jackson aangespoord om het tweede deel van haar driedelige autobiografische serie Thriller: The Dark side of the Netherlands te schrijven, die zich richt op haar leven in Nederland en de context rondom de rechtszaak.

Juridische omstandigheden terzijde drukt mevrouw Jackson ook een sterk persoonlijk sentiment uit naar Michael Jackson. Ze beweert dat, hoewel de relatie die ze met haar vader had er niet in slaagde zich volledig te ontwikkelen tot volwassenheid, … “ , hij inderdaad van haar hield en blij was haar als zijn kind te hebben.

Mevrouw Jackson beweert ook dat haar vader de neiging had om ongewoon gedrag te vertonen, wat volgens haar mogelijk is voortgekomen uit de wetenschap dat hij zijn dochter geheim hield sinds de leeftijd van zeventien jaar. Michael Jackson besprak dit onderwerp niet openlijk omdat het moeilijk en beangstigend was voor hem om in het reine te komen.

Momenteel probeert Mocienne Petit Jackson naam te maken als zichzelf. In 2005 richtte ze de particuliere zorgorganisatie Thuiszorg Ernestine BV, gevestigd in Nederland, op, waar ze momenteel toezicht houdt als CEO. Mevrouw Jackson is ook de oprichtster en eigenaar van Petit Production.

Thriller bidet unieke verdere inzichten in het leven van mevrouw Jackson door verhalen op te nemen over ongewone en moeilijke situaties die ze heeft ervaren tijdens haar verblijf in Nederland. Ze beweert bijvoorbeeld dat de hardheid van het Nederlandse politieke systeem haar karakter aanzienlijk heeft beïnvloed en dat ze door erover te schrijven een gevoel van openhartigheid kan uiten.

Bedrijfsnaam:  Petit Production

Website: http://mpjjacksonrevelation.com/

Verkoopadressen boeken

Click on The Book Cover Below to Open the Amazon Page


Buy your Book at Amazon.de

Buy your Book at Amazon.com

 

Buy your e-Book at Kobo

Buy the Books at Barnes & Noble

Mocienne Petit Jackson’s Thriller autobiografieën zijn gepubliceerd in 2015 en zijn sinds 2018 beschikbaar op Amazon. Ze zijn momenteel ook te koop via Kobo. De boeken zijn beschikbaar in de talen Engels, Nederlands en Chinees. Volgende versies van de boeken zullen beschikbaar komen in het Frans (2021), Portugees (2019), Japans (2020), Duits (2020) en in het Spaans (2020).

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.