Moonwalk

Veel mensen hielden van Michael Jackson. Hij had echter maar twee échte vriendinnen, Diana Ross en Elizabeth Taylor. Ik ben zo dankbaar dat Elizabeth Taylor mij heeft verwelkomd in haar huis toen mijn vader overleed. Van deze vrouw zal ik houden voor de rest van mijn leven. Dank je wel, Elizabeth Taylor, dat je van me hield wanneer ik het het meest nodig had. R.I.P., lieverd.
Er zijn veel leugens verteld over Michael Jackson en hij begreep dat hij dit niet kon veranderen. Mensen die een ziel als die van Michael Jackson begrijpen, weten dat hij een goed man was met een puur hart. Het zal me altijd pijn doen dat hij te vroeg is heengegaan.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.